Hulp nodig?

Vul hieronder uw telefoonnummer in en wij bellen u zo snel mogelijk terug!

Of bel ons: 0495 - 499 512

Wat is een luchtdichtheidsmeting?

Luchtdichtheidsmeting betekenis

Allereerst is het goed om te weten dat een luchtdichtheidsmeting, waar bij Lekdetectie Zuid gespecialiseerd in zijn, exact hetzelfde is als een blowerdoortest. Het uitvoeren van een luchtdichtheidsmeting is geen tijdrovende aangelegenheid en kan vele voordelen met zich meebrengen. We nemen eerst door hoe zo’n test in zijn werk gaat.

Hoe gaat een luchtdichtheidsmeting in zijn werk?

Om een luchtdichtheidsmeting uit te kunnen voeren, is het allereerst van belang om alle deuren en ramen te sluiten, en de deuren binnenshuis open te zetten. Vervolgens wordt de blowerdoor bij de deuropening gezet, waarbij een zeil de deuropening afsluit. Met behulp van een luchtdrukmeter wordt vervolgens de luchtdruk van zowel de ventilator van de blowerdoor, als de luchtdruk in de ruimte bepaald. De ventilator zorgt ervoor dat er lucht door het pand wordt geblazen, of eruit wordt gezogen. De luchtdichtheidsmeting wordt uitgevoerd door te testen met meerdere soorten luchtvolumes, en via speciale software wordt er bepaald hoeveel lucht er gedurende de luchtdichtheidsmeting verloren gaat.

Luchtdichtheidsmeting; waarmee moet u rekening houden?

Het uitvoeren van een luchtdichtheidsmeting neemt zo’n drie uur in beslag. Verder is het goed om te weten dat het pand gewoon in gebruik kan blijven, mits de binnendeuren geopend blijven en de rest van de deur- en raamopeningen gesloten blijven.

Waarom kiezen voor een luchtdichtheidstest?

Door een luchtdichtheidsmeting uit te voeren, kunnen (verborgen) openingen in een gebouw worden gedetecteerd, en op die manier luchtlekken worden verholpen. Hierdoor voorkomt u bijvoorbeeld dat warme lucht verloren gaat, en uw stookkosten oplopen. Bovendien kunt u tocht, geluid en schimmel beter weren wanneer een ruimte sterker luchtdicht is. Ook vormt een luchtdicht huis of kantoor, een comfortabelere woon- of werkomgeving.

Verder kan met het EPB-rapport dat, luchtdichtheidstesters zoals Lekdetectie Zuid meeleveren, gebruikt worden wanneer u subsidies wilt aanvragen waarvoor de luchtdichtheid van het pand moet worden aangetoond. Tot slot schrijft het bouwbesluit voor dat nieuwbouwprojecten vanaf 2022 aan strenge eisen wat betreft EPC-waarde moeten voldoen. Via een luchtdichtheidsmeting kunt u de luchtdichtheid (onderdeel van de EPC-waarde) van uw nieuwbouwproject aantonen.

Gezien de voordelen die er kleven aan het uitvoeren van de luchtdichtheidstest en de beperkte tijd die de gemiddelde meting in beslag neemt, is het dus verstandig om niet te wachten op de nieuwe wetgeving, maar meteen contact op te nemen voor het uitvoeren van een luchtdichtheidstest.

Luchtdichtheidstest prijs

Wat de exacte prijs is voor het laten uitvoeren van een luchtdichtheidstest, kan variëren per aanbieder. Bij Lekdetectie Zuid bestaat de prijs van een luchtdichtheidstest uit de kosten voor het uitvoeren van de test zelf, en eventuele kosten voor het uitvoeren van een opeenvolgend lekkageonderzoek. Mocht uit de luchtdichtheidsmeting blijken dat het pand de EPC-norm niet behaalt, dan voeren we namelijk meteen een lekkageonderzoek uit. Hierna zullen we de woning opnieuw testen, om het behaalde resultaat in kaart te brengen.