Hulp nodig?

Vul hieronder uw telefoonnummer in en wij bellen u zo snel mogelijk terug!

Of bel ons: 0495 - 499 512

Wat is EPC?

Met de EPC, oftewel Energie Prestatie Coëfficiënt, wordt uitgedrukt in hoeverre een gebouw energiezuinig is. Deze norm is ingevoerd als onderdeel van een wetswijziging in 1995 om ervoor te zorgen dat panden die nieuw gebouwd worden, energiezuinig zullen zijn. De vastgestelde EPC waarde waaraan nieuwbouw woningen tot eind 2020 diende te voldoen, is 0,4. Overigens verschilt de EPC norm per type gebouw. Zo dienden woningen een EPC van 0,4 te hebben, terwijl ruimtes met een kantoorfunctie een EPC van 0,8 dienden te behalen.

Wat zegt EPC?
De EPC waarde zegt dus iets over de energiezuinigheid van een gebouw, waarbij geldt dat hoe lager de waarde, hoe energiezuiniger. Een EPC waarde van 0,4 wil zeggen dat een gebouw 40% van de energie verbruikt zoals een huis in 1990 die verbruikte. Het energieverbruik van huizen uit 1990 is namelijk het referentiepunt. Bij de bouw van nieuwe gebouwen was tot 2021 het uitvoeren van een EPC berekening verplicht.

Wat is BENG precies?

BENG staat voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen. Dit is een nog strengere norm wat betreft energiezuinigheid waar nieuwbouwprojecten aan dienen te voldoen. Per 1 januari 2021 heeft de BENG norm de EPC vervangen. Daar waar aan de EPC kon worden voldaan door slechte scores op bepaalde indicatoren te compenseren met goede scores op andere punten waarop de coëfficiënt werd gebaseerd, kenmerkt de BENG zich doordat er minimale scores op drie punten moeten worden behaald. Zo kon het plaatsen van zonnepanelen bijvoorbeeld de EPC score verlagen. Zo’n maatregel zorgt er echter niet voor dat een te lage score op de energiebehoefte in kWh per m2 (indicator nummer 1 binnen de BENG) verandert, waardoor er alsnog niet aan de BENG norm wordt voldaan.

Wat zijn de indicatoren die gebruikt worden voor de BENG?

Zoals de Rijksoverheid in haar artikel uitlegt, zijn de volgende punten individueel te behalen eisen:

  • Jaarlijkse energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak
  • Jaarlijks fossiel energiegebruik in kWh per m2 gebruiksoppervlak
  • Hoeveelheid hernieuwbare energie (in%)

Hoe BENG/EPC verbeteren?

Wanneer u de energiezuinigheid van een pand wil verbeteren, bieden lekdetectiebedrijven zoals Lekdetectie Zuid u handvatten om dit aan te pakken. Zo kunnen luchtlekken bijvoorbeeld resulteren in onnodig energieverbruik. Door een blowerdoortest uit te laten voeren, achterhalen we in hoeverre een nieuw gebouw luchtdicht is. Vervolgens kunnen we via onze verschillende technieken voor het opsporen van lekkages, nagaan waar een luchtlek zich bevindt. Door het luchtlek aan te pakken, gaat er minder warmte verloren en kunt u de energiezuinigheid van uw woning of bedrijfspand verbeteren. Wilt u de BENG/EPC verbeteren van de woning of (bedrijfs)panden onder uw beheer door luchtlekkages op te laten lossen? Neem contact met ons op, we leggen graag uit wat we voor u kunnen betekenen!