Hulp nodig?

Vul hieronder uw telefoonnummer in en wij bellen u zo snel mogelijk terug!

Of bel ons: 0495 - 499 512

Wat is QV10 waarde?

QV10 waarde

Met de QV10 waarde wordt de mate van luchtdoorlatendheid van gebouwen uitgedrukt. Deze waarde duidt het aantal liter lucht per vierkante meter per seconde aan, bij een drukverschil van 10 Pa. Er wordt dus bepaald hoeveel lucht het gebouw verlaat via andere openingen dan bewust aangelegde ventilatieopeningen in de schil van een gebouw.

Een hoge luchtdichtheid, en dus een lage QV10 waarde, kan gerealiseerd worden door alle kieren en openingen in een gebouw te dichten. Een vakkundig lekdetectiebedrijf als Lekdetectie Zuid kan voor u bepalen waar deze luchtlekken zich bevinden, en ze voor u oplossen. Vervolgens kan via een blowerdoortest gemeten worden wat de verbetering wat betreft luchtdichtheid is.

Wat is QV10 kar waarde?

Als u zich bezighoudt met luchtdoorlatendheid, en meer wil weten over QV10 waardes, kunt u ook de term ‘QV10 kar’ tegenkomen. De QV10 kar waarde wordt gehanteerd bij omvangrijke gebouwen. De reguliere QV10 waarde wordt geformuleerd op basis van een standaard inhoud (<500m3) van gebouwen. De QV10 kar waarde wordt niet herleid naar deze standaard netto inhoud van gebouwen.

Waarom een lage QV10 waarde nastreven?

Allereerst is een lage luchtdoorlatendheid van gebouwen positief, omdat er op die manier weinig warmte verloren gaat. Daarmee bespaart u energiekosten en zo ook het milieu. Niet voor niks is er in het Bouwbesluit een maximum vastgelegd voor de QV10 waarde van een gebouw. De norm, die is vastgelegd in het Bouwbesluit, kan echter als een minimum worden beschouwd; in praktijk worden echter al strengere normen gehanteerd. Zo zien we dat een gebouw al een lagere QV10 waarde dient te hebben om te voldoen aan de eisen voor energiezuinig bouwen, en dient een nog lagere QV10 waarde te worden behaald als er voldaan moet worden aan het Passiefhuis concept.

Welke QV10 waarde is gangbaar?

Volgens het Bouwbesluit dienen gebouwen van 500m3 of minder dus een QV10 waarde van niet meer dan 200 dm3 per seconden te hebben. Zoals aangegeven is dit echter een minimum, grofweg kunnen we de volgende indeling aanhouden wanneer we de QV10 waarde van een gebouw willen interpreteren:

  • Basis niveau – ondergrens, om te voldoen aan het Bouwbesluit

QV10 waarde > 0,6 dm3/s,m2

  • Goed – valt onder ‘energiezuinig bouwen’, de standaard voor nieuwbouwwoningen

QV10 waarde van 0,3 tot 0,6 dm3/s,m2

  • Uitstekend – geschikt voor passiefbouw, oftewel energieneutraal bouwen

QV10 waarde < 0,15 dm3/s,m2

Hopelijk bent u meer te weten gekomen over wat de QV10 waarde is. Mocht u hier nog meer vragen over hebben, of op zoek zijn naar een deskundige partij om de luchtdichtheid van uw woning of bedrijfspand te meten en te verbeteren, neem dan vrijblijvend contact met ons op.