Hulp nodig?

Vul hieronder uw telefoonnummer in en wij bellen u zo snel mogelijk terug!

Of bel ons: 0495 - 499 512

Vochtmeting

Toegepast bij: vochtplekken, leidinglekkagage, vochtschademuur, vochtschade, vochtschade plafond, vochtschade buitengevel, waterschade
Gereedschap: vochtmeter

Een vochtmeter meet de aanwezigheid van vocht in diverse materialen, zoals hout, steen en gips. Bij een hoge uitslag is de kans groot dat we het lek gevonden hebben. Ook kunnen we de luchtvochtigheid in een woning meter, uitgedrukt in een percentage.

Onze vochtmeter zendt een elektrisch veld uit en meet weerstanden op. Zodra we de vochtmeter tegen een tegel (op een wand of vloer) plaatsen, geeft deze een vochtwaarde, uitgedrukt in zogenaamde “digits” (referentiewaardes).

Bij een meting brengen we eerst de ruimte in kaart door steekproefsgewijs metingen te doen en referentiepunten vast te leggen. Daarvan noteren we alle meetwaarden. Vervolgens gaan we nauwkeuriger meten. Omdat water (vocht) elektriciteit geleidt, zal de waarde hoger worden op plekken waar zich veel vocht bevindt. Die waarde vergelijken we met onze referentiepunten. Is de waarde extreem hoog, dan hebben we waarschijnlijk het lek gevonden.

Sommige materialen bevatten van nature meer vocht dan andere. Hout bijvoorbeeld. Een hoge waarde hoeft dus niet direct te wijzen op een lekkage. Dankzij onze waardetabellen kunnen we in twijfelgevallen toch nauwkeurig bepalen wanneer er sprake is van een gebruikelijke vochtwaarde of van een verhoogde concentratie.

Op basis van de gemeten luchtvochtigheidspercentages stellen we de klimatologische omstandigheden in een woning vast. Hierdoor verklaren we de aanwezigheid van vocht- of schimmelplekken.

We passen vochtmeting vaak toe in combinatie met andere detectiemethoden. Zie: Traceergastechniek en Thermografie.

Ga terug naar het overzicht