Hulp nodig?

Vul hieronder uw telefoonnummer in en wij bellen u zo snel mogelijk terug!

Of bel ons: 0495 - 499 512

BlowerDoor test

Ook wel genoemd: luchtdichtheidsmeting, luchtdichtheidstest, pressurisatieproef, doorfantest, opblaas-proef. Een blowerdoortest is een meting waarbij de luchtdoorlatendheid van gebouwen nauwkeurig gemeten kan worden. De blowerdoortest wordt toegepast bij nieuwbouw, bestaande bouw en utiliteitsbouw. In de volksmond wordt het vaker luchtdichtheidsmeting genoemd. Volgens het Bouwbesluit met de aangestuurde normen hiervoor is de officiële term: Luchtdoorlatendheidsmeting. Onze metingen worden uitgevoerd conform de nieuwste ‘SKH-BEOORDELINGSGRONDSLAG 13-01 Luchtdichtheidsmetingen’.

Wat doet een BlowerDoor?

De meting zelf vindt plaats door een buitendeur opening te voorzien van een frame met zeildoek en een speciale ventilator. De ventilator wordt aangesloten op een speciale luchtdrukmeter die naast de luchtdruk van de ventilator ook de luchtdruk van de ruimte zelf meet. Hierdoor, meestal via een computerprogramma, kan bepaald worden hoeveel “luchtverlies” er is. Tijdens de luchtdichtheidsmeting worden de ruimten in onder- of overdruk gezet. (lucht wordt naar buiten of naar binnen gezogen). De meetmethode is vastgelegd in NEN 2686 /NEN-EN 13829. De NEN-EN 13829:2000 is op 1-9-2015 vervangen door de NEN-EN-ISO 9972:2015 en ‘Thermische eigenschappen van gebouwen – Bepaling van de luchtdoorlatendheid van gebouwen – Overdrukmethode’. De apparatuur dient gekalibreerd te zijn. De volumestroom van de meting wordt weergegeven in m3/uur.

Belangrijk doel van een luchtdichtheidsmeting met een BlowerDoor

Het opsporen van luchtlekken:

  • gaat bij verwarmen en koelen energie verloren;
  • ontstaat er eerder condensatie wat ook nadelig is voor het binnenklimaat (comfort, gezondheid);
  • kan de geluidsisolatie sterk verminderen;
  • kan de brandveiligheid in het geding komen.

De volgorde van de BlowerDoor test is:

  1. luchtdichtheidsmetingen verrichten
  2. lekken zoeken
  3. lekken dichten
  4. eventueel opnieuw luchtdichtheidsmetingen verrichten

Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse branchevereniging voor luchtdichtbouwen.